پشتیبانی راهکار
ثبت شماره چک در سندهای پرداختی مثل خرید یا پرداخت حقوق به بانک - نسخه قابل چاپ

+- پشتیبانی راهکار (http://forum.rahkarsoft.com)
+-- انجمن: پاسخ به سوالات آموزشی در زمینه نرم افزارهای راهکار سافت (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: نرم افزار حسابداری (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: ثبت شماره چک در سندهای پرداختی مثل خرید یا پرداخت حقوق به بانک (/showthread.php?tid=2656)ثبت شماره چک در سندهای پرداختی مثل خرید یا پرداخت حقوق به بانک - alirezapour - 14-05-2019 06:38 PM

با سلام
در هنگام ثبت سند حسابداری در سیستم یکپارچه راهکار ورژن آخر خریداری شده ، برای سندهایی که مربوط به پرداخت هزینه مثل پرداخت لیست حقوق به بانک یا خریدها ، هنگام ثبت طرف بستانکار بانک حساب جاری ، شماره چک هایی که به سیستم تعریف کردیم (تعاریف پایه- مالی-خزانه داری و کنترل نقدینگی- دسته چک) را از ما بخواهد و یا اتو ماتیک با قابلیت ویرایش ثبت شود . با تشکر