پشتیبانی راهکار

نسخه‌ی کامل: طریقه ثبت کتاب؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
با سلام؛
کتاب را چطور باید به سیستم معرفی کرد؟
کتاب را با قیمت پشت جلد فاکتور میکنند و بعد درصدی را بعنوان تخفیف در فاکتور خرید لحاظ می کنند؟
برای مثال عکس یک فاکتور دریافتی به ضمیمه ارسال میکنم
نقل قول:ّبا سلام؛
کتاب را چطور باید به سیستم معرفی کرد؟
کتاب را با قیمت پشت جلد فاکتور میکنند و بعد درصدی را بعنوان تخفیف در فاکتور خرید لحاظ می کنند؟
برای مثال عکس یک فاکتور دریافتی به ضمیمه ارسال میکنم

با سلام

تصویر ارسالی توسط شما را بررسی کردم. در این مورد، نرم افزار فروشگاهی راهکار امکان ثبت تخفیف موردی بصورت درصدی یا مبلغی را دارد. و شما در فاکتورهای خرید و فروش می توانید از آن استفاده نمایید.

اگر منظور دیگری از ارسال این تصویر داشتید لطفا واضح تر مطرح کنید تا روی آن دقیقتر شویم و پاسخ روشنتری ارائه کنیم.

تصویر زیر نمونه ای مشابه فاکتور شما است که بنده در نرم افزار فروشگاهی راهکار ثبت نموده ام.

[عکس: 00000000000000001783.png]

با سپاس
آدرسهای ارجاع