پشتیبانی راهکار

نسخه‌ی کامل: درج نام شرکت در فرمهای گزارش
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
ببخشید چگونه میتوان نام شرکتی که ابتدا در برنامه تعریف نموده ام را در فرمها درج نمایم. با توجه به اینکه در سیستم بنده دو شرکت مختلف وجود دارد
با سلام.
پاسخ شما در لینک زیر داده شده است.

http://forum.rahkarsoft.com/showthread.php?tid=100
آدرسهای ارجاع