پشتیبانی راهکار

نسخه‌ی کامل: درج تعداد کل صفحات
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
ببخشید چگونه میتوان در صفحه گزارش با استفاده از نرم افزار گزارش ساز عبارت صحفه N از صفحه M را درج کنم . مشکل من در درج تعداد کل صفحات است
با سلام.
در ابزار گزارش ساز از طریق منوها وارد مسیر زیر شوید.
Report - Options
صفحه Report Options باز می شود.
در تب General گزینه Double pass را تیک بزنید.
تعداد کل صفحات اصلاح می گردد.
آدرسهای ارجاع