پشتیبانی راهکار

نسخه‌ی کامل: افزودن به بانک
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
یه امکانی باید در نرم افزار اضافه بشه که موجودی به بانک اضافه کنی بدون اینکه کسی بستانکار بشه یا بدهکار . مثلا اضافه کردن سود بانکی یا
با سلام

نقل قول:ه امکانی باید در نرم افزار اضافه بشه که موجودی به بانک اضافه کنی بدون اینکه کسی بستانکار بشه یا بدهکار . مثلا اضافه کردن سود بانکی یا

دقیقا حق باشماست. این مورد و ایضا ثبت هزینه ها مثل هزینه کارمزد عملیات بانکی را به تیم فنی منتقل کردیم.

با سپاس از اطلاع رسانی شما
(04-03-2017 05:02 PM)admin نوشته: [ -> ]با سلام

نقل قول:ه امکانی باید در نرم افزار اضافه بشه که موجودی به بانک اضافه کنی بدون اینکه کسی بستانکار بشه یا بدهکار . مثلا اضافه کردن سود بانکی یا

دقیقا حق باشماست. این مورد و ایضا ثبت هزینه ها مثل هزینه کارمزد عملیات بانکی را به تیم فنی منتقل کردیم.

با سپاس از اطلاع رسانی شما

سلام
در حساب داری دو طرفه امکان این درخواست وجود ندارد.
برای افزایش موجودی حساب بانک به خاطر سود بانکی باید
درآمدهای غیر عملیاتی بستانکار و موجودی حساب بدهکار شود.
در خصوص کارمزد ها هم چون کارمزد جز هزینه های عملیاتی هستند باید هزینه عملیاتی بدهکار و بانک بستانکار شود.
آدرسهای ارجاع