پشتیبانی راهکار

نسخه‌ی کامل: اضافه کردن اشخاص از لیست اکسل در نرم افزار یکپارچه راهکار
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
در نرم افزار فروشگاهی آموزش موجود می باشد ولی در نرم افزار یکپارچه مراحل اضافه کردن اشخاص قابل اجراء نمی باشد.
با سلام
همینطور است که می فرمایید و در یکپارچه این امکان را ندارد.
یک نکته: این دو نرم افزار با هم متفاوتند و اینطور نیست که اگر در یکی از آنها امکانی باشد حتماً باید در دیگری هم باشد.
آدرسهای ارجاع