پشتیبانی راهکار

نسخه‌ی کامل: وارد کردن 10بارکد همزمان از طریق فایل اکسل
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سلام وقت خوش
بعضی از کالا داری 7و10 کد می باشند برای وارد کردن کالا و 10 بارکد همزمان از طریق فایل اکسل امکان پذیر نیست بهترین راه برای وارد کردن این همه بارکد در برنامه چیست ؟ (درضمن فایل اکسل در برنامه دارای دو ستون برای بارکد اول ودوم )
با سلام

نقل قول:بعضی از کالا داری 7و10 کد می باشند برای وارد کردن کالا و 10 بارکد همزمان از طریق فایل اکسل امکان پذیر نیست بهترین راه برای وارد کردن این همه بارکد در برنامه چیست ؟ (درضمن فایل اکسل در برنامه دارای دو ستون برای بارکد اول ودوم )

در حال حاضر از طریق فایل اکسل نمی توان چنین کاری کرد. این پیشنهاد را به تیم فنی منتقل کردیم.

با سپاس
آدرسهای ارجاع