پشتیبانی راهکار

نسخه‌ی کامل: پاک کردن اطلاعات سیستم و نگهداری اطلاعات پایه
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
با سلام

چگونه میتوان اطلاعات سیستم را پاک نمود و اطلاعات پایه را به طور کلی حفط نمود؟

یعنی تمام اطلاعاتی که ار طریق تعاریف پایه ثبت شده اند بر جای خود بمانند. ( در تمام سیستم ها)

با سپاس
نقل قول:با سلام

چگونه میتوان اطلاعات سیستم را پاک نمود و اطلاعات پایه را به طور کلی حفط نمود؟

یعنی تمام اطلاعاتی که ار طریق تعاریف پایه ثبت شده اند بر جای خود بمانند. ( در تمام سیستم ها)

با سپاس

با سلام

این مساله به سادگی قابل انجام نمی باشد. اگر صورت مساله شما این باشد که چطور کلیه اطلاعات را یکجا حذف کنید و به وضعیت اولیه نصب سیستم برگردید راه حل ساده ای داشت. اما اینکه بخشی از اطلاعات حذف شود و بخش دیگر باقی بماند تنها راهش اینست که در هر قسمتی که اطلاعاتی را ثبت کرده اید به همان نحو نیز حذف کنید. مثلا اگر در برنامه رسید و حواله زده اید آنها را باید کلا حذف کنید. اگر چک پرداختی زده اید باید حذفش کنید. اگر احیانا چکی را پاس نموده اید ابتدا باید عملیات پاس کردن را لغو کنید و سپس آن را حذفش کنید. و به همین ترتیب ...
یعنی معکوس ثبت هایتان را باید انجام بدهید. راه سر راست و ساده تری ندارد.

با سپاس
آدرسهای ارجاع